Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - grunt gminny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 341

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-45
58 668-89-37
58 668-85-20

Fax: XXX
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
-wniosek złożony przez współużytkowników wieczystych
-aktualny odpis z księgi wieczystej
Sposób załatwienia sprawy: -po weryfikacji wniosku zlecana jest wycena gruntu
-decyzja administracyjna
Opłaty: -opłata skarbowa za wydanie decyzji 10zł płatna na konto nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
-koszty ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej ponosi wnioskodawca
Czas załatwienia sprawy: -2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku, bez wliczania w to terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – art. 35, § 3 i 5 ustawy z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: -Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
-ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
-uchwały nr XIX/442/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.03.2016 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni
Inne informacje: -opłata za przekształcenie jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego
-wpisu do księgi wieczystej po wydaniu decyzji dokonuje wnioskodawca
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 03.03.2010
Data udostępnienia informacji: 03.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2021 12:51 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.09.2021 09:24 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.09.2021 09:23 Zmiana załącznika Joanna Stępień
25.03.2020 12:39 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.07.2019 13:57 Zmiana załącznika Joanna Stępień
01.04.2019 12:25 Zmiana załącznika Joanna Stępień
25.03.2019 15:24 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.05.2018 14:29 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.05.2018 14:17 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.05.2018 11:10 Zmiana załącznika Joanna Stępień
01.08.2017 10:14 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.03.2017 08:27 Aktualizacja treści Joanna Stępień