Przekształcenie z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Skarb Państwa

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 429


Numer telefonu:
58 668-89-58
58 668-85-25

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -nie dotyczy, przekształcenie następuje z mocy prawa, zaświadczenie o przekształceniu wydawane jest z urzędu w terminie 12 miesięcy

lub

-wniosek o wydanie zaświadczenia, wraz z opłatą skarbową 50zł (termin wydania do 4 miesięcy),

lub

-w przypadku, gdy niezbędnym jest wcześniejsze otrzymanie zaświadczenia do transakcji u notariusza, wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z  dokumentami potwierdzającymi ten fakt z opłatą skarbową 50zl (termin wydania do 30 dni)
Sposób załatwienia sprawy: przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem 01.01.2019r, z urzędu wydawane będą zaświadczenia potwierdzające przekształcenie, które zostaną przesłane przez Urząd do Sądu Rejonowego, w celu ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. Cały proces odbywa się bez udziału dotychczasowych użytkowników wieczystych

lub

zaświadczenie wydawane na wniosek, pozostałe czynności j.w.
Opłaty: -w przypadku złożenia wniosku - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 50zł płatna na konto nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
-opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, jej wysokość określona będzie w zaświadczeniu
Czas załatwienia sprawy: -wydanie zaświadczenia z urzędu – 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
-wydanie zaświadczenia na wniosek – 4 miesiące od dnia złożenia wniosku
-wydanie zaświadczenia na wniosek do transakcji – 30 dni od dnia złożenia wniosku z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy u notariusza
Tryb odwoławczy: -od wydanego zaświadczenia nie służy środek odwoławczy,
-jeżeli nowy właściciel nie zgadza się z treścią zaświadczenia, ma prawo w terminie 2 miesięcy od jego otrzymania, wystąpić z wnioskiem o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji.
Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 03.01.2019
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2019 09:40 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 14:18 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
21.03.2019 15:39 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
03.01.2019 14:51 Aktualizacja treści Szymon Kowszyk
03.01.2019 10:07 Dodanie informacji Szymon Kowszyk