Podział nieruchomości

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Poniedziałek - Piątek

Numer telefonu:
58 668-88-58
58 668-88-55

Fax: 58-668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.
Załączniki:
- wstępny projekt podziału nieruchomości,
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli była wydana,
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości - w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, jeżeli podział nieruchomości powoduje także podział budynku.
Sposób załatwienia sprawy: 1. Przekazanie przez Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni dokumentów celem uzyskania opinii o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego (w szczególnych przypadkach co do niesprzeczności podziału z przepisami odrębnymi albo zgodności z decyzją o warunkach zabudowy).
2. Dostarczenie przez wnioskodawcę do Referatu Geodezji i Ewidencji Adresowej (po otrzymaniu ww. opinii) następujących dokumentów potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdyni:
- projektów podziału nieruchomości,
- protokołu z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
3. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Wniosek o podział nieruchomości muszą podpisać wszyscy właściciele lub użytkownicy wieczyści.

OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,
Wnioski należy składać:
1.    Drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.    w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: W terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663)
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Weronika Bakuła
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2023 11:49 Aktualizacja treści Weronika Bakuła
11.03.2022 09:58 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.04.2021 14:22 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.08.2020 10:24 Aktualizacja treści Marta Drygała
19.06.2020 08:22 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 08:57 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
13.03.2019 09:18 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:32 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:21 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
18.06.2018 13:14 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:48 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.04.2018 11:05 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:07 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
23.03.2017 08:45 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska