Opłata planistyczna

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 336

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-81-57

Fax: 58-668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:

1. Brak - w przypadku postępowania wszczętego z urzędu.

2. Wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości – w przypadku ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. opłaty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości.

Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
Opłaty:

1. W przypadku ustalenia wysokości opłaty planistycznej na wniosek – należy wnieść opłatę skarbową od wydania decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.

2. Koszt operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego na biegłego, na potrzeby postępowania wszczętego na wniosek, ponosi wnioskodawca. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydziału Dochodów - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029 (nie dotyczy to postępowań wszczętych z urzędu).

3. W przypadku złożenia dokumentu potwierdza­jącego udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Wpłat można dokonywać BEZ PROWIZJI we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie miasta Gdyni.

Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy: Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Wojciech Gantkowski
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Gantkowski
Data wytworzenia informacji: 30.10.2013
Data udostępnienia informacji: 30.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2023 09:30 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
24.01.2022 23:24 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
24.01.2022 23:22 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
11.03.2021 10:20 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
09.09.2019 09:38 Korekta Kamil Konopiński
09.09.2019 09:34 Korekta Kamil Konopiński
09.09.2019 09:21 Aktualizacja treści Kamil Konopiński
20.06.2016 09:03 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
04.02.2015 11:35 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 10:53 Korekta Michał Kowalski
23.01.2015 13:31 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
30.10.2013 13:38 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
30.10.2013 13:37 Dodanie informacji Wojciech Gantkowski