Opłata adiacencka

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 336

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-81-63
58 668-81-54

Fax: 58-66-88-502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Postępowanie prowadzone z urzędu
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
Opłaty: Brak opłat
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy: Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- Uchwała Nr XXIX/668/05 Rady Miasta Gdyni z 23 marca 2005 roku w sprawie ustalania wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Wojciech Gantkowski
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Gantkowski
Data wytworzenia informacji: 30.10.2013
Data udostępnienia informacji: 30.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2023 09:29 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
24.01.2022 23:30 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
11.03.2021 10:57 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
11.03.2021 10:53 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
11.03.2021 10:50 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
11.03.2021 10:18 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
09.09.2019 09:50 Korekta Kamil Konopiński
20.06.2016 09:02 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
04.02.2015 11:34 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 10:55 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 10:54 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 10:53 Korekta Michał Kowalski
23.01.2015 13:30 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
23.01.2015 13:29 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
30.10.2013 13:43 Dodanie informacji Wojciech Gantkowski