Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 424

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-85-25

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wraz z załącznikami:
-dokumentacja z rokowań z właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości
-wypis z planu zagospodarowania lub decyzja lokalizacyjna dla inwestycji
- mapa z zakresem inwestycji
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- oryginał/potwierdzona kopia upoważnienia inwestora w przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika
Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
Opłaty: w przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Czas załatwienia sprawy: ok.2 miesiące (uzależniony od terminu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej)
Tryb odwoławczy: odwołanie do Wojewody Pomorskiego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 21.06.2005
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2019 09:35 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 13:34 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
21.03.2019 15:28 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
30.05.2018 14:55 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
02.11.2017 12:31 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski