Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zwrotów i Odszkodowań
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 425, 422

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-85-18
58 668-89-33
58 668-89-32
58 668-81-56

Fax: 58 668-81-56
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość,
  • jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska wraz z adresami zamieszkania spadkobierców,
  • decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia lub odszkodowania,
  • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą),
  • organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty załączone do wniosku oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy,
  • rzeczoznawca majątkowy na zlecenie organu prowadzącego sprawę sporządza operat szacunkowy, w którym wskazuje wartość nieruchomości,
  • organ prowadzący sprawę przeprowadza rozprawę z udziałem biegłego rzeczoznawcy,
  • organ prowadzący sprawę wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oraz w przedmiocie ewentualnego zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania bądź też nieruchomości zamiennej.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
Tryb odwoławczy: odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu I instancji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Krzysztof Duda
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Duda
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 08:44 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
30.08.2022 13:21 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
04.06.2021 15:24 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.03.2020 15:17 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
27.01.2020 09:31 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
11.06.2019 15:45 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
12.04.2019 14:41 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
09.04.2019 09:56 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
22.03.2019 10:47 Zmiana załącznika Krzysztof Duda
01.03.2019 14:03 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
22.06.2018 12:04 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
28.05.2018 11:08 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
01.02.2018 11:19 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
02.11.2017 12:30 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
06.09.2017 10:26 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
07.07.2017 12:36 Korekta Michał Kowalski