Najem pomieszczeń użytkowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 439

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-44
58 668-85-53

Fax: 58-668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Najem w drodze przetargu - informacje o rodzaju dokumentów wymaganych od osób prawnych i fizycznych uczestniczących w przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2089/2020/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 10.03.2020 r. Więcej informacji, w momencie ogłoszenia przetargu znajduje się na www.investgdynia.pl oraz BIP Urzędu Miasta Gdyni.
2. Najem z pominięciem przetargu - na wniosek, za uprzednią zgodą Prezydenta Miasta Gdyni.
3. Organizacje pozarządowe, chcąc wynająć pomiesczenia użytkowe na preferencyjnych warunkach, zgodnie z § 12 ust. 1 Uchwały nr XLVII/1452/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, składają wniosek, do którego należy dołączyć opis przedsięwzięć, które będą realizowane, zasady ich finansowania, przewidywane rezultaty oraz następujące dokumenty:
1) sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności;
2) sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności;
3) dokumenty określających status prawny wnioskodawcy;
4) ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
Sposób załatwienia sprawy: 1.Podpisanie umowy najmu lub użyczenia.
2. Odpowiedź na wniosek.
Opłaty: Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić w kasie bądź na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni wadium w wysokości określonej dla danego lokalu. Informacje o wysokości wadium podawane są w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie przetargu.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z regulaminem przetargu
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 8.03.1990 r.o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali
Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
akty prawa miejscowego
Inne informacje: komórki współpracujące:
Wydział Księgowości, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Budynków, Wydział Organizacyjny, Zespół Radców Prawnych, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2017
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.07.2023 10:50 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
06.04.2023 13:54 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 12:40 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 10:05 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 10:05 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 10:04 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 09:58 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 09:56 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
04.01.2022 09:13 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
30.05.2018 09:47 Aktualizacja treści Paulina Grześ
18.04.2018 13:20 Dodanie informacji Paulina Grześ
25.01.2018 09:57 Aktualizacja treści Paulina Grześ
02.11.2017 11:56 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
10.07.2017 14:48 Korekta Michał Kowalski