Najem gruntów zabudowanych garażami

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 428

W dniach:
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Środa 13.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 10.30

Numer telefonu:
58 668-85-12
58 668-85-13

Fax: 58 66-88-502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek z załączonym dokumentem potwierdzający własność nakładów poniesionych na wybudowanie garażu:
akt notarialny sprzedaży nakładów poniesionych na wybudowanie garażu lub umowa cywilno-prawna zarejestrowana we właściwym Urzędzie Skarbowym lub postanowienie o ustawowym spadkobraniu z klauzulą prawomocności.
Sposób załatwienia sprawy:
- złożenie wniosku o najem gruntu gminnego zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych
- podpisanie umowy Najmu gruntu gminnego
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2016.2147 z późn.zmianami/
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny /Dz.U.2017.459 z późn.zmianami
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2021 14:12 Korekta Michał Kowalski