Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W dniach:
Poniedziałek- Piątek: 8:00-14:30
Wtorek: narada koordynacyjna

Numer telefonu:
58 668-85-49
58 668-85-48
58 668-85-51

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.
Załączniki:
- 2 egzemplarze planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem proponowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
- dowód uiszczenia opłaty (po otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty.
Sposób załatwienia sprawy: - rejestracja złożonej dokumentacji
- przygotowanie dokumentacji na naradę koordynacyjną
- sprawdzenie bezkolizyjności projektowanych elementów podlegających uzgodnieniu z innymi projektami i istniejącymi obiektami
- przedłożenie dokumentacji na naradę koordynacyjną
- wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym

OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,

Dokumentację należy składać:
1.    Drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    W budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
Opłaty: Zgodnie z dokumentem naliczenia opłaty.
Czas załatwienia sprawy: 14-30 dni
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.)
Inne informacje: Narady koordynacyjne odbywają się we wtorki.
Wniosek wraz z dokumentacją, opłacony do piątku, będzie przedmiotem narady koordynacyjnej w najbliższy wtorek.

Ponadto do wniosku należy dołączyć plik w formacie: DGN, DXF lub w pliku TXT.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2021 07:43 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.01.2021 09:54 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.08.2020 10:17 Aktualizacja treści Marta Drygała
19.06.2020 08:28 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.08.2019 13:41 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 13:13 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
21.06.2018 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
18.06.2018 13:15 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:51 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.02.2018 11:08 Korekta Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:04 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.10.2017 10:42 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
12.04.2017 11:44 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
23.03.2017 08:45 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
22.03.2017 08:22 Korekta Aleksandra Drozdowska
20.03.2017 12:40 Korekta Aleksandra Drozdowska