Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 313

W dniach:
Poniedziałek: 8:00-14:30
Wtorek: narada koordynacyjna
Środa-Piątek: 08:00-14:30

Numer telefonu:
58 668-85-49

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.
Załączniki:
- 2 egzemplarze planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
- dowód uiszczenia opłaty (po otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty.
Sposób załatwienia sprawy: - rejestracja złożonej dokumentacji
- przygotowanie dokumentacji na naradę koordynacyjną
- sprawdzenie bezkolizyjności projektowanych elementów podlegających uzgodnieniu z innymi projektami i istniejącymi obiektami
- przedłożenie dokumentacji na naradę koordynacyjną
- wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym
Opłaty: Zgodnie z dokumentem naliczenia opłaty.
Czas załatwienia sprawy: 14-30 dni
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 276, z późn. zm.)
Inne informacje: Narady koordynacyjne odbywają się we wtorki.
Wniosek wraz z dokumentacją, opłacony do piątku, będzie przedmiotem narady koordynacyjnej w najbliższy wtorek.

Ponadto do wniosku należy dołączyć plik w formacie: DGN, DXF lub w pliku TXT.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2020 08:28 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.08.2019 13:41 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 13:13 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
21.06.2018 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
18.06.2018 13:15 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:51 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.02.2018 11:08 Korekta Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:04 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.10.2017 10:42 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
12.04.2017 11:44 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
23.03.2017 08:45 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
22.03.2017 08:22 Korekta Aleksandra Drozdowska
20.03.2017 12:40 Korekta Aleksandra Drozdowska