Grunty Skarbu Państwa przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 424, 402

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-85-26
58 668-89-53

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: dla osób fizycznych:
- wniosek z uzasadnieniem
dla osób prawnych:
- wniosek zawierajacy pełne dane firmy (nazwa, siedziba, adres przedsiębiorcy, NIP, REGON)
- tytuł pomocy publicznej wraz z przeznaczeniem
- oznaczenie prowadzonej działalności wg PKD
- informacje o zobowiązaniach
- lista głównych wierzycieli
- bilans zysków i strat za rok poprzedzający rok złożenia wniosku
- aktualne sprawozdanie finansowe
- oświadczenie o pomocy publicznej udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku
Sposób załatwienia sprawy: pismo - zgoda na przesunięcie terminu płatności
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: uzależniony od zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów,zgody Kolegium Prezydenta
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,przepisy o pomocy publicznej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 22.03.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2019 14:56 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 15:26 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel