Grunty Skarbu Państwa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 429

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-58

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek złożony przez współużytkowników wieczystych posiadających co najmniej połowę udziałów w nieruchomości
- aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku lokali odpis księgi lokalowej
Dla spółdzielni mieszkaniowych dodatkowymi załącznikami są inwentaryzacja budynków znajdujących się na gruncie będącym przedmiotem przekształcenia oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii ogólnej UMG
Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
Opłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00PLN (w przypadku udziałów w gruncie współużytkownicy wieczyści uiszczają łącznie jedną opłatę 10,00zł)
płatna na konto nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
koszty ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej ponosi wnioskodawca
Czas załatwienia sprawy: minimum dwa miesiące od chwili złożenia dokumentów przez współużytkowników wieczystych posiadających co najmniej połowę udziałów w nieruchomości
Tryb odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
Podstawa prawna: ustawa z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
Inne informacje: - opłata za przekształcenie jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego
- wpisu do księgi wieczystej po wydaniu decyzji o przekształceniu dokonuje wnioskodawca
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 31.03.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2019 09:38 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 13:28 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
21.03.2019 15:32 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
30.05.2018 14:45 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
02.11.2017 11:57 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski