Grunty Skarbu Państwa przedłużenie okresu użytkowania wieczystego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 424, 402

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-85-26
58 668-89-53

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek
- ksero aktu notarialnego lub decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów
- ekspertyza techniczna dotycząca nakładów (w przypadku przedłużenia związanego z okresem amortyzacji nakładów)
Sposób załatwienia sprawy: umowa w formie aktu notarialnego
Opłaty: użytkownik wieczysty ponosi koszty notarialne i sądowe
Czas załatwienia sprawy: uzależniony od terminu uzyskania opinii Wydziałów współpracujących
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 19.03.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2019 14:59 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 15:20 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel