Grunty Skarbu Państwa Czasowe zajęcie terenu/trwałe zainwestowanie

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 424

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-85-27

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie lub trwałe zainwestowanie w gruncie
-komplet załączników : mapa z zaznaczonym przebiegiem inwestycji, zgoda właściciela gruntu prywatnego do którego jest wykonywane przyłącze,kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku budowy sieci), ostateczne opinie wydziałów uzgadniających inwestycję w przypadku trwałego zainwestowania
Sposób załatwienia sprawy: pismo - zgoda
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: ok. 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: brak instancyjnego trybu odwoławczego
Podstawa prawna: art. 21 i art.23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Inne informacje: -zgody na czasowe zajęcie i trwałe zainwestowanie na gruncie Skarbu Państwa są wydawane dla działek, które nie są położone w pasach drogowych dróg publicznych (w przypadku pasów dróg publicznych zgody na zajęcie wydaje ZDiZ w Gdyni)
-zgoda na czasowe zajęcie terenu wydawana jest w przypadku inwestycji prowadzonych pod powierzchnią gruntu (budowa przyłączy lub sieci)
- zgoda na trwałe zainwestowanie w gruncie wydawana jest w przypadku inwestycji prowadzonych na powierzchni gruntu
- grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym nie znajdują się w zasobie Skarbu Państwa, zgody na zajęcie wydaje użytkownik wieczysty
- w stosunku do gruntów pozostających w trwałym zarządzie zgody na zajęcie wydaje jadnostka organizacyjna władająca nieruchomością
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 17.03.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2019 09:32 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 13:39 Dodanie informacji Jolanta Śmigiel
21.03.2019 15:12 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.06.2018 10:28 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
30.05.2018 14:29 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
02.11.2017 12:53 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski