Grunty Skarbu Państwa aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 424, 429, 402

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-85-26
58 668-89-48
58 668-89-53

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: W przypadku aktualizacji na wniosek :
-wniosek
-aktualny odpis z księgi wieczystej
-aktualny wypis z KRS (osoby prawne)
-dowód istnienia przesłanek do aktualizacji opłaty (operat szacunkowy nieruchomości gruntowej)
lub aktualizacja z urzędu - brak wymaganych dokumentów
Sposób załatwienia sprawy: wypowiedzenie dotychczasowej opłaty i oferta nowej wysokości opłaty
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: 2 miesiące
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sąd Powszechny
Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Inne informacje: w przypadku złożenia sprzeciwu do Sądu Powszechnego koszty sądowe ponosi użytkownik wieczysty
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 17.03.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2019 15:05 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 15:16 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel