Aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek właściciela ze wskazaniem w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów
i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy/wnioskodawców i dotyczy:
- zmiany użytku  
- zmiany powierzchni działki
- pomiaru powykonawczego budynku
- zmiany funkcji budynku (dodatkowo zaświadczenie o zmianie funkcji budynku, wydane przez Wydział Architektury)

Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
      - przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
      - przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.   w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
4.   w Kancelarii Ogólnej budynku głównego UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z  art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski przesłane tylko drogą mailową nie będą realizowane.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek poprawny pod względem formalnym:
1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów.

Wniosek niepoprawny pod względem formalnym:
1. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
2. Wydanie decyzji administracyjnej.

Brak podpisu wszystkich stron spowoduje, że aktualizacja bazy ewidencyjnej nastąpi w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji,
co wydłuży proces aktualizacji co najmniej o 2 miesiące (art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz.775) – tzn. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390).
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartoraficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
Inne informacje: Szczegółowe informacje, jak wypełnić arkusz danych ewidencyjnych budynku znajdują się w załączonej karcie informacyjnej.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karol Koss
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 11:47 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
16.04.2023 21:18 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.01.2023 13:47 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
15.09.2021 12:11 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
04.01.2021 12:04 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
03.11.2020 08:52 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:30 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 13:09 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 14:17 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 13:57 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 14:48 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
17.08.2018 08:33 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
14.06.2018 14:36 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:18 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.04.2017 08:47 Korekta Michał Kowalski
21.03.2017 15:20 Dodanie informacji Katarzyna Jankowska