Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 429

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-58

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: wniosek użytkownika wieczystego zawierający oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona
Sposób załatwienia sprawy: pismo o przyznaniu lub odmowie przyznania 50% bonifikaty
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: uzależniony od terminu ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Inne informacje: -wniosek powinien być złożony do dnia 01 marca roku za który ma zostać udzielona bonifikata, tj w terminie  ustawowym (art.74 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.)
-wniosek złożony po tej dacie zostanie rozpatrzony odmownie, z uwagi na uchybienie terminu
-bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 18.03.2010
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2023 21:33 Aktualizacja treści Beata Pukło
25.06.2019 09:13 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 14:31 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
12.10.2017 13:30 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
01.06.2017 11:07 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel