Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Miasta Gdyni związanej z lokalem mieszkalnym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 431

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek 12:00 - 16:00, środa 13:00 - 16:00, piątek 8:00 - 10:30

Numer telefonu:
58 668-81-51

Fax: 58 668 85 02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - wniosek użytkownika wieczystego zawierający oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona
Sposób załatwienia sprawy: - pismo o przyznaniu lub odmowie przyznania 50% bonifikaty
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: - w ciągu miesiąca do terminu ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Inne informacje:
- bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 10.07.2017
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2023 21:09 Aktualizacja treści Beata Pukło
03.04.2019 13:37 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
18.04.2018 13:24 Dodanie informacji Paulina Grześ
10.07.2017 14:49 Korekta Michał Kowalski