Udostępnianie danych na żądanie sądów, prokuratury, policji i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędów administracji publicznej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Organizacyjny
Archiwum Urzędu
Adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia
Numer pokoju: 1-4

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 620-38-24
58 620-67-67

Fax: 58 623 31 91
E-mail: archiwum@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Pismo przesłane przez ePUAP, CU lub złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu.
Sposób załatwienia sprawy: Wymagana informacja zostaje przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odebrana osobiście z archiwum
Opłaty: Przesłane informacje nie podlegają opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni
Tryb odwoławczy: Od udzielonych informacji nie przysługuje tryb odwoławczy
Podstawa prawna: - Art. 35 ust. 3 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.z 2020r., poz 164)
- § 31 zał. nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. nr 14, poz. 67)
- § 78 i 79 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r., poz. 2069)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wioletta Staluszka-Stencel
Wprowadził informację: Agnieszka Cieszyńska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Cieszyńska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2017
Data udostępnienia informacji: 04.10.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2022 08:58 Korekta Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 08:49 Korekta Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 08:46 Korekta Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 08:37 Korekta Agnieszka Cieszyńska
19.09.2022 10:09 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
02.03.2022 15:05 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
27.09.2021 10:00 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
27.09.2021 09:51 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
27.09.2021 09:42 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
18.01.2021 10:56 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
17.09.2020 10:18 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
01.07.2020 10:18 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
30.01.2020 11:44 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
10.01.2020 09:03 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
23.08.2019 09:49 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
22.05.2019 13:38 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
06.03.2019 11:42 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
16.11.2018 12:09 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
30.05.2018 14:02 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 09:31 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 09:21 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 09:15 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 09:11 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
28.12.2017 10:01 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 11:29 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 11:18 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 11:05 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 11:02 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 10:49 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 10:43 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 10:12 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 10:11 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
08.09.2017 11:33 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
08.09.2017 11:17 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
11.05.2017 13:15 Korekta Agnieszka Cieszyńska