Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-32-70

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie spełniające wymagania art. 81 ust. 2 Prawa geologicznego.
Sposób załatwienia sprawy: Organ przyjmuje zgłoszenie do wiadomości.
Opłaty: Bez opłat.
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy: Brak.
Podstawa prawna: Art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.).
Inne informacje: Zgłoszenia dokonuje ten, kto uzyskał zatwierdzenie projektu robót geologicznych lub jego pełnomocnik, załączając oryginał pełnomocnictwa wraz z należną opłatą skarbową w kwocie 17 zł (zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 23.10.2012
Data udostępnienia informacji: 01.05.2023