Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia - emisja do powietrza

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 517

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: 58 527 33 00
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) Zgłoszenie instalacji powinno zawierać informacje zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.).
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie zgłoszenia lub zgłoszenie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty: 120 zł
Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- z podaniem przedmiotu opłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu
Podstawa prawna: Art. 152 ust. 1, 4 i 5. Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.)
Inne informacje: Zgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji, a dla instalacji istniejących, w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta tym obowiązkiem. Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1510)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Dziecielska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2010
Data udostępnienia informacji: 05.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2023 11:43 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
23.08.2019 09:44 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
23.08.2019 08:15 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
14.05.2019 11:26 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
13.11.2018 13:46 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
09.11.2017 11:48 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
02.11.2017 13:10 Korekta Michał Kowalski
02.11.2017 13:06 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
24.05.2017 14:46 Korekta Michał Kowalski