Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 602

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-32-87
58 527-32-88

Fax: 586688470
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy:
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
Inne informacje:

Z dniem 23 stycznia 2018r. obowiązek wpisu przez przedsiębiorcę do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów przestał obowiązywać.
Obecnie każdy transportujący odpady (poza wytwórcami transportującymi wytworzone przez siebie odpady) jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.
Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 58 326 86 51, 58 326 86 68, 58 326 86 80 lub tutaj: https://bip.pomorskie.eu/m,136,rejestr.html

Wzory wniosków o wpis do rejestru określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r. ws. wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017r., poz. 2458).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2022 15:09 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
30.09.2022 15:01 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
13.08.2019 15:37 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
20.03.2018 15:22 Aktualizacja treści Damian Kleina
20.03.2018 15:18 Aktualizacja treści Damian Kleina
02.11.2017 13:25 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.05.2017 13:58 Aktualizacja treści Damian Kleina
24.04.2017 11:15 Aktualizacja treści Damian Kleina