Wydawanie lub wymiana kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-84-80
58 668-84-73

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb uprawniające do uzyskania karty lub poświadczenie posiadania karty lub stara karta (w przypadku wymiany lub wydania duplikatu karty)
3) aktualna fotografia
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie karty
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z wymaganymi załącznikami składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).

Kartę odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie.
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł.

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO BP SA 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: - Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity, Dz.U.2022.883 z dnia 2022.04.25),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003 ze zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Złoch
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2022 13:24 Zmiana załącznika Monika Złoch
23.05.2022 14:05 Aktualizacja treści Monika Złoch
16.05.2022 14:31 Aktualizacja treści Agata Madejska
13.05.2021 12:50 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
01.04.2020 14:46 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 09:08 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
04.06.2018 14:47 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
28.05.2018 15:24 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
02.11.2017 13:18 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
27.04.2017 13:21 Korekta Dorota Marszałek Jalowska