Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psow rasy chart i ich mieszańców

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-06

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy chart oraz ich mieszańców
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostaje wydane zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa w drodze decyzji administracyjnej.
Zezwolenie nie zostanie wydane jeśli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób niezgodny z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców. Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy chart oraz ich mieszańców wynosi 82 zł.
Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy następuje w terminie do 30 dni.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.),
§ 1-3  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010r. Nr 135, poz. 909).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 29.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 14:59 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.07.2022 10:10 Aktualizacja treści Anna Bubel
07.06.2022 13:14 Zmiana załącznika Monika Złoch
07.06.2022 09:37 Zmiana załącznika Monika Złoch
07.06.2022 09:34 Aktualizacja treści Monika Złoch
30.05.2022 09:13 Aktualizacja treści Monika Złoch
26.05.2022 12:24 Aktualizacja treści Anna Bubel
16.05.2022 14:28 Aktualizacja treści Agata Madejska
06.04.2022 14:37 Aktualizacja treści Monika Złoch
06.04.2022 14:28 Aktualizacja treści Monika Złoch
01.04.2020 15:46 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 09:16 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
04.06.2018 14:53 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
29.05.2018 15:18 Dodanie informacji Barbara Strzelczyńska