Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-84-80
58 668-84-82

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).

Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko albo nazwę oraz adres posiadacza sprzętu pływającego
- rodzaj sprzętu pływającego
- wymiary (długość/szerokość)

Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie.
Opłaty: 17 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o rejestracji łodzi

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2019r. poz. 2168 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2017
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2020 15:51 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 09:10 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
04.06.2018 14:36 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
28.05.2018 15:28 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
02.11.2017 13:14 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
30.05.2017 14:11 Korekta Dorota Marszałek Jalowska