Projekty robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi - zgłoszenia

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-32-70

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z 2 egz. projektu robót geologicznych.
Sposób załatwienia sprawy: - decyzja sprzeciwiająca się wykonaniu robót,
- zawiadomienie o braku sprzeciwu.
Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania robót geologicznych, w celu wykorzystania ciepła Ziemi można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
Opłaty: Zgłoszenie wniosku oraz decyzja sprzeciwiająca się wykonywaniu robót są zwolnione z opłaty skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: do 30 dni.
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
  1. Art. 85 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023, poz. 155 ze zm.).
Inne informacje: Wniosek może złożyć tylko podmiot finansujący wykonane prace lub jego pełnomocnik - załączając oryginał pełnomocnictwa wraz z należną opłatą skarbową w kwocie 17 zł (zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 01.05.2023