Dokumentacje geologiczne inne niż dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie - przyjmowanie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-32-70

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z załącznikami - 3 egz. dokumentacji.
Sposób załatwienia sprawy: Zawiadomienie o przyjęciu 1 egz. dokumentacji do archiwum oraz o przekazaniu pozostałych 2 egzemplarzy do archiwów właściwych organów administracji geologicznej.
Opłaty: Wniosek jest bezpłatny.
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  1. art. 93 ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449),
Inne informacje: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 01.05.2023