Dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-07

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
3) zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenie na budowę, o ile jest ono wymagane
4) rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach
5) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
6) karta przekazania odpadu
Sposób załatwienia sprawy: * analiza złożonych dokumentów
* wizja terenowa
* podpisanie umowy między realizującym inwestycję a Gminą Miasta Gdyni
* przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Rok 2015, poz. 2903)
Inne informacje: Wysokość dofinansowania odpowiadająca sumie:
* 90% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych nie przekraczających 20 000 zł
* 75% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 20 000 zł jednak nie przekraczających łącznie 40 000 zł
* 60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 40 000 zł

Łączna wartość dotacji nie może przekroczyć 50 000 zł.

Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest koszt demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierajacych azbest.

Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 21 grudnia 2010 r.

Aktualne adresy podmiotów świadczacych usługi związane z usuwaniem azbestu znajdują się na stronie internetowej Bazy Azbestowej 
https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Topolewska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017
Data udostępnienia informacji: 27.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2023 11:41 Aktualizacja treści Aleksandra Topolewska
27.04.2023 15:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:27 Aktualizacja treści Anna Bubel
21.06.2021 09:41 Aktualizacja treści Anna Bubel
07.10.2020 08:32 Zmiana załącznika Agata Lipińska
30.07.2020 09:04 Aktualizacja treści Anna Bubel
01.04.2020 12:04 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 14:18 Aktualizacja treści Agata Lipińska
31.03.2020 10:08 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.03.2019 08:44 Aktualizacja treści Agata Lipińska
04.06.2018 11:58 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.05.2018 12:11 Aktualizacja treści Anna Bubel
21.11.2017 14:32 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.11.2017 13:47 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.11.2017 13:44 Aktualizacja treści Agata Lipińska
30.10.2017 11:34 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
02.05.2017 11:12 Korekta Michał Kowalski
02.05.2017 10:02 Aktualizacja treści Agata Lipińska
02.05.2017 09:31 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
27.04.2017 14:40 Aktualizacja treści Agata Lipińska