Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do kanalizacji miejskiej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-04
58 527-33-06

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek
2) kopia oświadczenia o odbiorze technicznym przyłącza do sieci wydaną przez właściciela sieci kanalizacyjnej
3) kopia geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza
4) rachunki lub faktury VAT potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy, jeżeli zostały poniesione
Sposób załatwienia sprawy:
  • analiza złożonych dokumentów
  • wizja terenowa
  • podpisanie umowy między realizującym inwestycję a Gminą Miasta Gdyni
  • przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 roku, poz. 2903)
Inne informacje: Wysokość dofinansowania:
* jednorazowa dotacja w wysokości iloczynu kwoty 100 zł za każdy metr bieżący wykonanego przykanalika (rozumianego jako instalacja zewnętrzna od miejsca włączenia w ulicy do ściany budynku),
* jednorazowa dotacja w wysokości 70% kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy, w przypadku gdy inwestycja wymaga instalacji takiego urządzenia
Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 21 grudnia 2010 r.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magda Łazarska, Gdyńskie Centrum Kontaktu
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 18.04.2017
Data udostępnienia informacji: 18.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 15:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:28 Aktualizacja treści Anna Bubel
30.07.2020 09:04 Aktualizacja treści Anna Bubel
01.04.2020 12:02 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 14:22 Aktualizacja treści Agata Lipińska
31.03.2020 10:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 10:02 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.03.2019 08:41 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.06.2018 12:01 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.05.2018 12:15 Aktualizacja treści Anna Bubel
30.10.2017 11:40 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
27.04.2017 14:18 Korekta Magda Łazarska