Przyznawanie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Kultury
Adres: ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia
Numer pokoju: pokój 103

Adres do korespondencji:
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Numer telefonu:
58 527-49-06

Fax: -
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia wraz z uzasadnieniem należy składać w Wydziale Kultury za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
Wniosek powinien zawierać:
1. nazwę i adres podmiotu zgłaszającego do nagrody lub wyróżnienia;
2. nazwę podmiotu lub imię i nazwisko kandydata do nagrody lub wyróżnienia;
3. informacje wraz z uzasadnieniem dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciach, za które nagroda lub wyróżnienie mają być przyznane.
Sposób załatwienia sprawy: Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Gdyni
z inicjatywy własnej lub na wniosek:
- stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
- związków twórczych,
- instytucji kultury,
- Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni,
- radnych Miasta Gdyni.
Decyzja o przyznaniu nagrody zostaje wydana na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Uchwała nr XV/360/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Martyna Kubacka
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 19.12.2007
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 20:07 Dodanie informacji Beata Pukło
24.09.2018 09:00 Aktualizacja treści Ewelina Sadoń