Przyznawanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” (za rok poprzedni)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Kultury
Adres: ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia
Numer pokoju: pokój 101

Adres do korespondencji:
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Numer telefonu:
58 527-49-15

Fax: -
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenia o przyznanie Nagrody mogą składać:
1) dotychczasowi laureaci Nagrody;
2) instytucje kultury;
3) stowarzyszenia i związki twórcze;
4) szkoły i uczelnie wyższe;
5) redakcje środków masowego przekazu;
6) inne podmioty działające w sferze kultury.
Sposób załatwienia sprawy: Kapituła wyłania Nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach spośród zgłoszonych kandydatów. Wyboru dokonuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Następnie przedstawia Prezydentowi Nominacje wraz z rekomendacjami.
Nominacje podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Gdyni.
Ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Prezydent Gdyni.
Nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali „Galion Gdyński” raz w roku.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Uchwała nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 10 lutego 2015 r. poz. 382).
Inne informacje: Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni „Galion Gdyński” przyznawana jest w czterech następujących kategoriach:
1) kreacja artystyczna;
2) animacja kultury;
3) debiut artystyczny;
4) mecenat kultury.
Prezydent Gdyni może także przyznać nagrodę „Galion Gdyński” za całokształt twórczości.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Martyna Kubacka
Ostatnio zmodyfikował: Ewelina Sadoń
Data wytworzenia informacji: 21.12.2005
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2018 09:00 Aktualizacja treści Ewelina Sadoń
24.09.2018 08:57 Aktualizacja treści Ewelina Sadoń