Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do CKZiU Nr2:

1.   Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.   Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (8:00-14:30) do Sekretariatu mieszczącego się na pierwszym piętrze na następujących nośnikach danych:

a.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

3.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

4.     Akceptowalne formaty załączników to

§         DOC, RTF

§         XLS

§         TXT

§         GIF, TIF, BMP, JPG

§         PDF

§         ZIP

§         RAR

6.   Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 100MB.

7.   Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Klknij, aby przejść do platformy ePUAP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Stadnicka
Wprowadził informację: Krystyna Stadnicka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2017
Data udostępnienia informacji: 09.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2017 15:49 Korekta Michał Kowalski
09.03.2017 09:05 Aktualizacja treści Krystyna Stadnicka