Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /ckziu2gdynia/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do przedszkola. W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej CKZiU nr2 dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Założenie indywidualnego (darmowego) konta.
  2. Posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
  3. Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do CKZiU nr2.

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do CKZiU nr2.
Wymagania załączanych dokumentów:
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
  • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, XML, XLS, XLSX, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Stadnicka
Wprowadził informację: Krystyna Stadnicka
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Gużyński
Data wytworzenia informacji: 09.03.2017
Data udostępnienia informacji: 09.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2021 15:30 Aktualizacja treści Arkadiusz Gużyński
25.11.2020 09:37 Aktualizacja treści Arkadiusz Gużyński
25.11.2020 09:25 Aktualizacja treści Arkadiusz Gużyński
25.11.2020 09:25 Aktualizacja treści Arkadiusz Gużyński
18.08.2017 15:49 Korekta Michał Kowalski
09.03.2017 09:05 Aktualizacja treści Krystyna Stadnicka