Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły.
Adres naszej skrzynki ESP na ePuap-ie: /VLOGDYNIA/SkrytkaESP 
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
założenie indywidualnego (darmowego) konta
posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl

WAŻNE!
Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni.
Wymagania załączanych dokumentów:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT, XML, XLS, XLSX, ODS, CSV,TXT,GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,PDF,ZIP, RAR, TAR, GZ.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Dunst
Wprowadził informację: Ewelina Ziemian
Ostatnio zmodyfikował: Ewelina Ziemian
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2021 09:15 Aktualizacja treści Ewelina Ziemian
30.03.2021 09:14 Dodanie informacji Ewelina Ziemian