Realizacja Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych realizuje na terenie Gminy Gdynia Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
 
 
 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
 
2. Program, na terenie Gminy Gdynia, realizowany jest w dwóch formach:

a) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
- w miejscu zamieszkania, dla 20 dzieci niepełnosprawnych
- w miejscu zamieszkania, dla 70 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- w placówkach PSONI KOŁO w Gdyni, dla 15 dzieci niepełnosprawnych

b) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego:
- dla 40 niepełnosprawnych dzieci
- w Gdyńskich Ośrodkach Wsparcia dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 
3. Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:
- Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa, którą wypełnia opiekun osoby niepełnosprawnej
- Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności
- Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą uzupełnia lekarz  rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka
 
Dokumenty należy złożyć osobiście w Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych, Gdynia ul. Warszawska 67A, pokój nr 7,
w godzinach 8:30 – 14:30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z koordynatorem Dorotą Sykut tel. 789-259-657.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 10.06.2022
Data udostępnienia informacji: 10.06.2022