Opieka wytchnieniowa - nabór kart zgłoszeniowych 2023 - GCUO

W dniu 20.02.2023 r. Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych rozpoczyna nabór Kart zgłoszenia do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
 Rozpoczęcie realizacji Programu nastąpi po podpisaniu Umowy z Wojewodą Pomorskim i wyłonieniu, w ramach konkursu, realizatora usług opieki wytchnieniowej.
 
1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

2. Program, na terenie Gminy Gdynia, realizowany jest w dwóch formach:
    a) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
        - w miejscu zamieszkania, dla 38 dzieci niepełnosprawnych w łącznej ilości 9 120 godzin opieki wytchnieniowej,
        - w miejscu zamieszkania, dla 69 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z                    orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w łącznej ilości 16 560 godzin opieki wytchnieniowej,
    b) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w miejscu zamieszkania dla 38 dzieci niepełnosprawnych w łącznej ilości 532 osobodób opieki wytchnieniowej.
 
3. Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:
   - Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, którą wypełnia opiekun osoby niepełnosprawnej – załącznik nr 1
   - Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności
   - Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz             rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka- załącznik nr 2
 
Dokumenty  należy złożyć osobiście w Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych, Gdynia ul. Warszawska 67A, pokój nr 7,
w godzinach 8.30 – 14.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z koordynatorem Dorotą Sykut tel. 789 259 657.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 20.02.2023
Data udostępnienia informacji: 20.02.2023