Informacja o naborze wniosków do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

W związku z  ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o naborze wniosków
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
Gmina Miasta Gdyni złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego na środki finansowe w wysokości 1 998 820,46 zł. na realizację Programu.

Program zakłada wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2)  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
            a)  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
            b)  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 14.11.2022
Data udostępnienia informacji: 14.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2022 14:22 Dodanie informacji Sylwia Dąbrowska - Chwal