Informacja o naborze do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

W związku z  ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o naborze wniosków w ramach
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, finansowanego ze środków
Funduszu Solidarnościowego, Gmina Miasta Gdyni złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego na środki finansowe w wysokości 2 999 998,50 zł. na realizację Programu.

Program na terenie Gminy Gdynia zakłada wprowadzenie, w łącznym wymiarze 81360 godzin, usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 226 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)   traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 14.11.2022
Data udostępnienia informacji: 14.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2022 14:24 Dodanie informacji Sylwia Dąbrowska - Chwal