Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - nabór kart zgłoszeniowych

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ Z UWAGI NA WYCZERPANIE PULI DOSTĘPNYCH MIEJSC NABÓR KART DO PROGRAMU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.


W dniu 20.02.2023 r. Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych rozpoczyna nabór Kart zgłoszenia do Programu:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Rozpoczęcie realizacji Programu nastąpi po podpisaniu Umowy z Wojewodą Pomorskim i wyłonieniu, w ramach konkursu, realizatora usług asystencji osobistej.
 
1) Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie:
            a) o znacznym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością  sprzężoną
            b) o znacznym stopniu  niepełnosprawności
            c)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
           a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
           b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
           c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
           d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
2) W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ,z  późn. zm), inne usługi finansowe w ramach  Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie ,o których mowa w ust.8 , finansowane ze środków publicznych.

3) Program, na terenie Gminy Gdynia, będzie realizowany:
            a) dla 149 osób - z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
4) Kwalifikacja do przyznania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  następuje na podstawie:
             a) Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” którą wypełnia opiekun osoby    
               niepełnosprawnej – załącznik 1
             b) Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
O przyznaniu usług asystenckich decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty należy składać w Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych, Gdynia ul. Warszawska 67A, w pokoju nr 9
w godzinach 8.30 – 14.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z inspektorem  Moniką  Nietupską tel. 571 229 077
 
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 20.02.2023
Data udostępnienia informacji: 20.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2023 11:49 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal