Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły.

Adres naszej skrzynki ESP na ePuap-ie: /XIVLOGdy/SkrytkaESP 

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta
 • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl
WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.

Wymagania załączanych dokumentów:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF, ODT,
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR, TAR, GZ.
   3.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może 
        przekroczyć 3,5 MB.
   4.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną 
        rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Beata Stelmaszuk
Ostatnio zmodyfikował: Beata Stelmaszuk
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2021 11:34 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
09.03.2021 08:40 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
29.10.2020 13:29 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
15.10.2020 09:17 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
15.10.2020 09:14 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
15.10.2020 09:02 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
15.10.2020 09:00 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
08.10.2020 12:02 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
08.10.2020 10:50 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
08.10.2020 10:45 Dodanie informacji Beata Stelmaszuk