Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216)
Centrum Samopomocy w Gdyni informuje o sposobach dostarczania dokumentów drogą elektroniczną:

Dokumenty elektroniczne należy dostarczyć w następujących formatach:

  • doc / docx dla MS Word 97-2019
  • xls / xlsx, dla MS Excel 97-2019
  • txt dokument tekstowy
  • gif, tif, jpg – pliki graficzne
  • pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi
  • zip.
Dokumenty można przysyłać na adres poczty elektronicznej:
i.karolewska@cs-gdynia.pl

Pisma ogólne można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
www.epuap.gov.pl
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Pismo składa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie i przesłanie go do Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) /CentrumSamopomocy na portalu ePUAP.
Dokumenty elektroniczne doręczane do Centrum Samopomocy muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

Inne wymagania:

1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Centrum Samopomocy.
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 5 MB
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Harhaj
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 14.10.2020
Data udostępnienia informacji: 14.10.2020