Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej w systemie ePUAP: /Przedszkole58Gdynia/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów  i formularzy elektronicznych do przedszkola.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola nr 58 dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta
  • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Przedszkola nr 58.

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl
WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Przedszkola nr 58.
Wymagania załączanych dokumentów:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
  2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
    • DOC, DOCX, RTF, ODT, XML, XLS, XLSX, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kozłowska
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2021
Data udostępnienia informacji: 21.04.2021