Opłaty za żłobek

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/301/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku uzależnia się od liczby godzin dziennego pobytu dziecka w wysokości:

1) 330 zł - do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku

2) 360 zł - powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku

W przypadku gdy z usług żłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty obniża się o 50%  dla drugiego i kolejnych dzieci.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Wprowadził informację: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Data wytworzenia informacji: 25.11.2015
Data udostępnienia informacji: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2017 19:41 Dodanie informacji Agnieszka Welfle-Pobłocka