Elektroniczna skrzynka podawcza

Żłobek "Koniczynka" w Gdyni przyjmuje doręczane dokumenty i formularze elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZKoniczynka

Adres naszej skrzynki ESP na ePuap-ie : /ZKoniczynka/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Żłobka "Koniczynka" w Gdyni dostępnej na platformie e PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
·     założenie indywidualnego (darmowego) konta,
·     posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesyłanego pisma).
 
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Żłobka "Koniczynka".
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy usług Administracji  Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl.

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Żłobka "Koniczynka" w Gdyni.
 
Wymagania załączonych dokumentów:
1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
2.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (DZ.U 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:
·     DOC, DOCX,RTF,ODT
·     XML,XLS,SLSX,ODS,
·     CSV,
·     TXT,
·     GIF,TIF,BMP,JPG,PNG,SVG,
·     PDF
·     ZIP,RAR,TAR,GZ.
3.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 50 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
4.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Wprowadził informację: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Data wytworzenia informacji: 16.11.2020
Data udostępnienia informacji: 16.11.2020