Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole

Świadczenia przekraczające 5 godzin dziennie pobytu dziecka w placówce

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regulowanie opłat do 15. każdego miesiąca za świadczenia przekraczające 5 godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu przelewem na nr konta 71 1020 4900 0000 8402 3086 2090, wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz miesiąc, za który jest dokonywana opłata.

Koszty wyżywienia

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do regulowania opłat do 15. każdego miesiąca za koszty wyżywienia przelewem na numer konta 30 1020 4900 0000 8102 3086 2102, wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz miesiąc, za który jest dokonywana opłata.

Administracja Przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych)  o wysokości świadczeń w każdym miesiącu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Rutz
Wprowadził informację: Marzena Bukowska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Bukowska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2017 20:58 Dodanie informacji Marzena Bukowska