Rekrutacja dzieci

 

W roku 2020 rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rusza 2 marca. Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podobnie, jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną pod adresem: www.gdynia.pl/rekrutacja

Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji zostały opisane na stronie miasta.


1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 

lp rodzaj czynności termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (www.gdynia.pl/rekrutacja)


Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

2 marca 2020 r.
o godz. 12:00              X

           X18 maja 2020 r.
o godz. 12:00

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca 2020 r.
od godz. 12:00
do 16 marca 2020 r.
do godz. 16:00
od 18 maja 2020 r.
od godz. 12:00
do 22 maja 2020 r.
do godz. 16:00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
25 marca 2020 r.
o godz. 15:00
28 maja 2020 r.
o godz. 15:00
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat zostal zakwalifikowany
do 31 marca 2020 r. do godz. 17:00 do 2 czerwca 2020 r. do godz. 17:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 kwietnia 2020 r.
o godz. 15:00
5 czerwca 2020 r.
o godz. 15:00
6 Opublikowanie w systemie rekturacyjnym wykazku wolnych miejsc x 31 sierpnia 2020 r.
o godz. 15:00


2. Kryteria określone przez organ prowadzący (samorządowe) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 
1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. (kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej);
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 8 pkt. (kryterium dotyczy tylko przedszkoli);
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 2 pkt.  


3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:Ad. 1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej, z uwzględnieniem nr NIP
i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
Ad. 3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie
o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 4) oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
Ad. 5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
Ad. 6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Żaneta Gugała
Wprowadził informację: Magdalena _Terech
Ostatnio zmodyfikował: Wiktor Gołyszny
Data wytworzenia informacji: 28.03.2010
Data udostępnienia informacji: 27.11.2009
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2020 10:59 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
01.02.2019 13:40 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
23.02.2018 09:59 Inne Wiktor Gołyszny
18.02.2016 14:36 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
18.02.2016 14:36 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
27.03.2015 14:39 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
04.04.2014 08:51 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
04.04.2014 08:49 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
05.04.2013 14:31 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
05.04.2013 14:31 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
05.04.2013 14:30 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
06.04.2012 11:31 Aktualizacja treści Magdalena _Terech
06.04.2012 11:30 Aktualizacja treści Magdalena _Terech
06.04.2012 11:30 Aktualizacja treści Magdalena _Terech