Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda” Gdyni przyjmuje doręczane dokumenty i formularze elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Przedszkole48Gdynia-/

Adres naszej skrzynki ESP na ePuap-ie : /Przedszkole48Gdynia-/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni dostępnej na platformie e PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków;
·         założenie indywidualnego (darmowego) konta
·         posiadanie profilu zaufanego  lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesyłanego pisma).
 
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się wydziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy usług Administracji  Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl.
WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni.
 
Wymagania załączonych dokumentów:
1.       Dokumenty elektroniczne musza być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP
2.       Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów  elektronicznych (DZ.U 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:
·         DOC, DOCX,RTF,ODT
·         XML,XLS,SLSX,ODS,
·         CSV
·         TXT
·         GIF,TIF,BMP,JPG,PNG,SVG
·         PDF
·         ZIP,RAR,TAR,GZ.
3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
4.       Dokumenty lub  nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Katarzyna Gardocka
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 12.03.2021
Data udostępnienia informacji: 12.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2021 09:59 Korekta Katarzyna Gardocka
22.03.2021 09:56 Korekta Katarzyna Gardocka
12.03.2021 14:14 Dodanie informacji Katarzyna Gardocka