Ewaluacja

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice                                                                                       Gdynia 17.06.2013

        W najbliższym czasie w  Przedszkolu Nr 4 pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

    Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).
Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją
i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. 
       Zapraszamy Państwa na spokanie z wizytatorami ds. ewaluacji w dn. 02.07.2013 o godz. 15.00 do Przedszkola Nr 4 w Gdyni , ul Tatrzańska 18,trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszej szkoły. Spotkanie potrwa do 90 min, nie będą w nim uczestniczyć przedstawiciele dyrekcji ani nauczyciele, a informacje zebrane w trakcie badania są w pełni anonimowe. Wypływające z niego wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły".

        Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Wasińczuk

Dodatkowych informacji udziela: dyrektor przedszkola Małgorzata Wasińczuk, Tel.58 621 63 99

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 18.06.2013
Data udostępnienia informacji: 18.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2013 15:20 Dodanie informacji Joanna Woźnicka