Odpłatność za przedszkole

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.
Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5  godzin wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu
 Opłata obejmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Podstawa:
UCHWAŁA NR X/316/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Sarnowska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2018
Data udostępnienia informacji: 28.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2020 20:57 Aktualizacja treści Anna Sarnowska
28.09.2018 13:54 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
09.01.2014 10:49 Aktualizacja treści Anna Kozłowska
07.10.2013 15:50 Aktualizacja treści Anna Kozłowska
04.10.2012 10:15 Korekta Anna Kozłowska
11.01.2012 10:38 Zmiana załącznika Anna Kozłowska
11.01.2012 10:18 Aktualizacja treści Anna Kozłowska
21.09.2011 10:13 Aktualizacja treści Anna Kozłowska
29.10.2010 09:59 Aktualizacja treści Anna Kozłowska