Zarządzenie w sprawie zmiany stawki żywieniowej
 

        

 
ZARZĄDZENIE NR 14/05/11 

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 32 „ CISOWIACZKI” W GDYNI 

z dnia  12.05.2011  

w sprawie: ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu nr 32 „ Cisowiaczki” w Gdyni, ul. Kcyńska 6 od dnia 01.09.2011

Podstawa prawna:  § 27 ust. 7b Statutu Przedszkola nr 32 „ Cisowiaczki” w Gdyni  


Zgodnie z cyt. podstawą prawną zarządzam:

 

§ 1

 

Ustala się dzienną stawkę żywieniową – ( trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek) - na kwotę 5,00 zł.; słownie: pięć złotych 00/100 ( w tym – obiad – 2,50, - śniadanie – 1,50,- oraz podwieczorek – 1,00,-).


§ 2


1. Koszt żywienia dzieci ustalony jest na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych w okresie od 01.09.2010 – 31.03.2011, z uwzględnieniem  norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku  przedszkolnym.

 

2. Niniejszą stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z intendentem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.


§ 3

 

1. W przypadku dalszego wzrostu cen rynkowych artykułów spożywczych do końca roku 2011, stawka żywieniowa dzienna od nowego roku 2012 może zostać podwyższona.

 

2. O konieczności podwyższenia stawki dziennej żywieniowej rodzice zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.


§ 4


1. Traci moc zarządzenie nr 18/07/2010 z dnia 30.07.2010

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r.

                                                                                                                                      
                                                                                                                                  …………………………………

                                                                                                 Podpis dyrektora

Gdynia, dn. 12.05.2011

              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Iwona _Piwowarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 12.05.2011
Data udostępnienia informacji: 17.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2012 11:58 zmiana dyrektora Beata Szymborska
22.09.2011 21:14 Korekta Iwona Piwowarczyk
22.09.2011 21:13 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk
17.08.2010 15:33 Korekta Iwona Piwowarczyk
17.08.2010 15:31 Dodanie informacji Iwona Piwowarczyk