Sposoby przyjmowania i załatwiania sprawSposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Kontakt z Dyrektorem Przedszkola możliwy jest:
- mailowo,
- telefonicznie,
- osobiście w indywidualnie ustalonym terminie.

Godziny dostępności Dyrektora:

środa - godz.  9.00 - 10.00
 


Godziny dostępności Wicedyrektora:

wtorek - godz. 14.00 - 15.00
Administrator  Danych  Osobowych :

Przedszkole Nr 44 

z siedzibą w  Gdyni
ul.Tatarczana 4 
81-591 Gdynia


Inspektor  Ochrony Danych  Osobowych  Przedszkola  Nr 44

Grzegorz Sarniak

edu.iod@gdynia.pl

 
Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów oraz Instrukcją kancelaryjną.


 
Regulowanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu :

Opłatę miesięczną dokonuje się w terminie 14 dni od uzyskania informacji

o wysokości opłat.
 
    

      1. Opłata główna za pobyt dziecka w przedszkolu 
            na   konto   bankowe    Przedszkola nr 44

                 PKO Bank Polski SA 19 1440 1026 0000 0000 1252 3254

       2. Opłata za wyżywienie dziecka na konto bankowe
            Przedszkola nr 44
 
                 PKO Bank Polski SA 66 1440 1026 0000 0000 1252 3378

      4. Comiesięczą składkę na Radę Rodziców  uiścić 
          na konto bankowe  Rady Rodziców

                 Bank  Millenium S A  37 1160 2202 0000 0003 3253 7284
 
         Wysokość składki wynosi 35.00 zł zgodnie z ustaleniami poczynionymi  
na zebraniach rodziców.

         Wpłacać można miesięcznie, kwartalnie, za pół roku lub za cały rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 05.04.2017
Data udostępnienia informacji: 05.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2023 11:03 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.10.2021 11:38 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
11.05.2021 11:08 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.01.2021 12:13 Korekta Dorota Bolewska
28.09.2020 13:27 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
06.07.2020 13:36 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
25.02.2020 12:27 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
25.02.2020 09:02 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
13.11.2019 10:26 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
21.02.2019 10:55 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
21.02.2019 10:53 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
31.08.2018 14:57 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
31.08.2018 14:50 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
26.07.2018 12:22 Dodanie informacji Dorota Bolewska
13.06.2018 09:22 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
12.06.2017 11:17 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
12.06.2017 11:16 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
24.04.2017 11:15 Korekta Dorota Bolewska